सतर्क रहन आवाहन

सतर्क रहन आवाहन
दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरू अनुसार दक्षिण कोरियामा बेलायतमा देखिएको जस्तो कोविड -१९ को नयाँ प्रकार देखिएको हुदा सम्पूर्ण दक्षिण कोरियावासी नेपालीमा थप सचेतनाका लागि अनुरोध गरिन्छ।
[Breaking] South Korea confirms new, potentially more transmissible coronavirus variant from arrivals from Britain